PADI kategorije

PADI kategorije ronilaca:

Image

Discover Snorkeling / Discover SCUBA Diving - 70% zemljine kugle nalazi se ispod površine, a PADI kurs Discover Snorkeling ("otkrijte ronjenje na dah") je prvi korak ka istraživanju podvodnog svijeta. Kurs Discover Scuba Diving ("otkrijte autonomno ronjenje") omogućava vam da doživite sva uzbuđenja ronjenja sa ronilačkim aparatom, uz nadzor PADI profesionalca i u kontrolisanoj vodenoj sredini. Tokom vaše avanture, ovladaćete nekim osnovnim vještinama.

Open Water Diver - ("ronjenje u otvorenoj vodi") je prva ronilačka kategorija koja omogućava da ronite samostalno sa svojim ronilačkim parom. Naravno, pod uslovom da je vaš par kvalifikovani ronilac i da primenjujete znanje i vještine koje ste stekli tokom kursa za ovu kategoriju. Upamtite da morate roniti u granicama vaše obuke i iskustva.

Kurs OWD se sastoji iz tri djela:
(1) Sticanje znanja (Knowledge Development). U ovom delu ćete od kvalifikovanog instruktora učiti o ronjenju. Sticanje znanja se odvija u učionici. Postoji pet oblasti, sa testovima za provjeru znanja i konačnim ispitom.

(2) Obuka u zatvorenoj / kontrolisanoj vodenoj sredini (Confined Water Training). Ovaj dio obuke, koji se dešava odmah nakon odgovarajućeg časa teorije, održava se na bazenu. Tu ćete naučiti ronilačke vještine koje su vam potrebne da biste postali certifikovani ronilac. Imaćete pet časova u vodi... ili više, ukoliko je to potrebno. Cilj obuke nije da traje što kraće, već da što bolje savladate vještine.

(3) Zaroni u otvorenoj vodi (Open Water Dives). Pošto ste sa uspjehom završili teorijski dio i praktičnu obuku u bazenu, od certifikata vas djele samo četiri zarona u otvorenoj vodi. Kada savladate i usavršite sve vještine, stičete vašu prvu ronilačku kategoriju!

Specialties / Adventure Dives - Cilj PADI specijalističkih kurseva je upoznavanje sa tehnikama, znanjem, planiranjem, organizacijom, potencijalnim opasnostima i vještinama iz različitih i posebnih ronilačkih oblasti. Specijalistički kurs je bezbjedan i kvalitetan uvod u tu oblast. Izaberite one specijalnosti koje najviše odgovaraju vašim interesovanjima (npr. noćno ronjenje, podvodna navigacija, specijalista za opremu). Određenih pet specijalnosti vodi vas direktno do sledeće ronilačke kategorije...

Advanced Open Water Diver - Program "Avanture u ronjenju" nudi dva sertifikata: Adventure Diver i Advanced Open Water Diver. Ako ostvarite bilo koja tri avanturistička zarona, stičete kategoriju Adventure Diver. Ali ako ostvarite zarone Deep Dive (dubinsko ronjenje), U/W Navigation (podvodna navigacija) i još tri posebna zarona po izboru, dobijate kategoriju Advanced Open Water Diver. Preduslov za AOWD je sertifikat Open Water Diver i najmanje 15 godina starosti.

Specialties - Do kog nivoa ćete stići? To zavisi od vas. PADI specijalistički kursevi su odličan način da usavršite vještine i u svoj karnet upišete neke sjajne zarone. Neke specijalnosti su dostupne svima koji završe kurs Open Water Diver, ali za neke (kao što su Wreck Diver i Deep Diver) neophodan je viši nivo obuke tj. Advanced OWD. Ako završite pet specijalnosti, na putu ste da postanete PADI Master Scuba Diver.

Emergency First Response - Za upis na ovaj kurs nije potrebno imati jednu od kategorija. Polaznici kursa ne moraju da budu ronioci, ali ovaj kurs može da bude deo vašeg puta ka sticanju kategorija Rescue Diver ili Divemaster. Kurs se zasniva na činjenici da je u slučaju ozbiljne nesreće, koja zahteva oživljavanje, za žrtvu bolje da dobije bilo kakvu pomoć. Naravno, ukoliko pomoć pruža osoba koja je obučena za to.

Rescue Diver - Koristan i zabavan - to je najbolji opis ovog PADI kursa. Kurs Rescue Diver će proširiti vaše znanje i obogatiti iskustvo. Ronioci sa ovom kategorijom uče da posmatraju dalje od sebe i da obrate pažnju na dobrobit i bezbjednost ostalih ronilaca. Iako je kurs ozbiljan, on je i prijatan način da izgradite samopouzdanje.

Specialty Diver In Five Areas - Specijalistički kursevi su odličan način da popravite tehniku i da odredite kakav ste zapravo ronilac. Što više vremena provedete u usavršavanju vještina i zabavljanju pod vodom, prije ćete doći do sopstvenih saznanja i iskustava. Na primjer, u okviru kursa PADI Night Diver (noćno ronjenje), staru i poznatu ronilačku lokaciju vidjećete u sasvim novom svjetlu. Vaše vještine podvodnog fotografa podići ćete na potpuno nov nivo pomoću kursa Peak Performance Buoyancy (savršena neutralna plovnost). A ako više volite israživanje olupina, vjerovatno će vam biti potrebni kursevi Wreck Diver (ronjenje na olupinama), Deep Diver (dubinsko ronjenje) i Nitrox Diver (ronjenje sa mješavinom obogaćenom kiseonikom) da biste svaku olupšinu detaljno istražili. Za zvanje Master Scuba Diver potrebno vam je pet specijalnosti. vrh

Master Scuba Diver - Ovaj sertifikat potvrđuje da ste, kao rekreativni ronilac, dostigli najviši nivo u PADI sistemu obuke. PADI Master Scuba Diver je dokaz da iza vas stoje značajna obuka i iskustvo u različitim ronilačkim sredinama. Za upis na ovaj kurs potrebno je da ste prethodno stekli sertifikate PADI Open Water Diver, PADI Advanced Open Water Diver, PADI Rescue Diver, da ste završili pet specijalističkih kurseva i da ste ostvarili 50 zarona. Iako je ovo najviši rekreativni nivo, ne morate tu da se zaustavite i možete da nastavite sa obukom dok ne postanete PADI profesionalac. Kao Master Scuba Diver, kvalifikovani ste da započnete vašu PADI Divemaster obuku.

Divemaster - Sertifikat PADI Divemaster je vaš prvi korak ka profesionalnoj ronilačkoj karijeri. Tokom bliske saradnje sa PADI Instruktorom, proširićete znanje i usavršićete sve ronilačke vještine. Obuka za kategoriju PADI Divemaster razvija vaše sposobnosti vođe, učeći vas da nadgledate ronilačke aktvnosti i da pomažete instruktoru tokom obuke. Šta može PADI Divemaster? Može da radi u lokalnim ronilačkim centrima, na ronilačkim brodovima i jahtama i naravno, u egzotičnim odmaralištima; da asistira PADI Instruktoru u radu sa kursistima; da vodi osobe sa certifikatom PADI Scuba Diver na ronjenje; da drži obuku i izdaje certifikate za kategoriju PADI Skin Diver; da drži obuku u okviru programa Discover Snorkeling; da sprovodi PADI Scuba Review (provjera znanja) za već certifikovane ronioce; da vodi certifikovane ronioce na zarone u okviru programa Discover Local Diving (otkrijte lokalno ronjenje); da drži obuku za EFR - Emergency First Response, ako je uspešno zaršio kurs za EFR Instruktora. Osobe koje žele da pohađaju kurs PADI Divemaster moraju imati najmanje 18 godina.

Assistant Instructor - PADI Assistant Instructor je zapravo prvi dio instruktorske obuke (IDC - Instructor Development Course). Kao PADI profesionalac, steći ćete dodatna iskustva i počećete da učite PADI sistem ronilačke obuke. Kao PADI Assistent Instructor moći ćete da: držite časove teorije pod indirektnim nadzorom PADI Instruktora; ocjenjujete vještine na površini polaznika kursa Open Water Diver pod indirektnim nadzorom PADI Instruktora; držite obuku za kurs Peak Performance Buoyancy; držite obuku za specijalistički kurs Project AWARE; vodite PADI Discover Scuba zarone; držite obuku za EFR - Emergency First Response, ako ste uspješno zaršili kurs za EFR Instruktora.

Instructor Development Course / Instructor Examination - PADI Open Water Scuba Instructor je vaš posljednji korak na putu do instruktorske kategorije. Tokom IDC kursa, naučićete da koristite i prilagođavate PADI sistem ronilačke obuke individualnim potrebama polaznika. Sveobuhvatna obuka, uz širok spektar PADI materijala, donosi PADI instruktorima poštovanje i učenika i kolega. PADI OWS Instruktori mogu da sprovode čitav niz PADI programa, od Discover Scuba do Divemaster.

Project AWARE - Kroz program Project AWARE, PADI naglašava ulogu ronilaca u očuvanju vodene sredine. Kada je u pitanju ronilačka industrija, organizacija PADI je bila prva koja je uvela program o zaštiti okoline, namjenjen svima, a posebno osobama koje koriste vodeni deo zemljine kugle. Osnovni cilj ovog programa je kultivisanje interesovanja za programe i inicijative za zaštitu vodene sredine i njenih resursa.

Bubblemaker - PADI Bubblemaker program namenjen je vrlo mladim roniocima (8-11 godina). Kroz ovu obuku, mladi avanturisti otkrivaju uzbuđenje disanja pod vodom. Uz kvalifikovanog PADI Instruktora i u prijatnoj vodi bazena, djeca zaranjaju i otkrivaju drugi svjet - svjet ispod površine vode. Po završetku kursa, ovi avanturisti dobijaju diplomu i ronilačku karticu, kao pravi ronioci!

Calypso Diving Club

U ronilačkom klubu Calypso možete završiti sve kurseve ronjenja - od početnih do instruktorskih - prema nastavnom planu i programu asocijacije CMAS, kao i DAN i PADI.

Zakažite probno ronjenje i otkrijte da li zaista želite da postanete ronilac!